Her er en oversikt som viser de tillitsvalgte i o-laget.

Funksjon Navn Adresse Telefon E-post
Leder Even Tore Steinsholt Lågendalsvegen.2925
3277 Steinsholt
90989718

eventore@online.no

Nestleder Inger Styrvold

3277 Steinsholt

98231122

sostyrvo@online.no

Kasserer JensTjentland

Sundetveien 9
3277 Steinsholt

33129388
91329767
jenstjentland@gmail.com
Sekretær Eivind Aakre Rambergveien 45
3275 Svarstad

33129099
47752760

eivaak@online.no
Styremedlem Linn Hege Roso

Østsideveien 106
3275 Svarstad

95808568

linn_hege@icloud.com
Rekr./trening Geir Jacobsen

Krokenveien 21
3275 Svarstad

95705409 gj@viken.skog.no
Kartleder Ole Wiik

Lågendalsvegen.3235
3277 Steinsholt

33129394
95722146
ole@trollfoss.no